Tarieven

De notariële tarieven staan vandaag de dag onder grote druk; dit heeft tot gevolg dat sommige collega-notarissen werken met heel lage instaptarieven, hetgeen uiteraard voor de onwetende consument heel verleidelijk kan zijn. Ons advies voor alle consumenten die in zee willen gaan met deze notarissen: bekijk heel goed de voorwaarden die worden gesteld en vraag ook duidelijk aan deze notarissen wat zij verstaan onder de term "gebruikelijke werkzaamheden". Ons kantoor rekent vaste tarieven; achteraf worden er geen extra kosten in rekening gebracht, tenzij dit expliciet is aangegeven bij de offerte; ons kantoor hanteert daarvoor een fair use-policy.

Enkele "instinkers voor de onwetende consument":
- in de praktijk ontvangen notarissen bijna nooit vijf (5) werkdagen voor de afgesproken onderteken-afspraak de hypotheekstukken van de bank; indien dit als eis staat in de voorwaarden van de notaris, dan weet u bijna zeker dat u de extra in rekening te brengen kosten alvast mag optellen bij de offerte van deze notaris;

- in de praktijk worden afgesproken data heel vaak op verzoek van partijen gewijzigd of bijvoorbeeld omdat de hypotheekstukken van de bank niet tijdig zijn ontvangen; indien in de voorwaarden van de notaris staat vermeld dat er extra kosten in rekening worden gebracht bij wijziging van afspraken, dan weet u bijna zeker dat u de extra in rekening te brengen kosten alvast mag optellen bij de offerte van deze notaris;

- in de praktijk worden er bijna altijd wijzigingen aangebracht in ontwerpen die cliënten ontvangen van de notaris; indien in de voorwaarden van de notaris staat vermeld dat er extra kosten in rekening worden gebracht bij wijziging van ontvangen ontwerpen, dan weet u bijna zeker dat u de extra in rekening te brengen kosten alvast mag optellen bij de offerte van deze notaris;

- in Amsterdam en omstreken is het al jaren lang de gewoonte dat de (voorlopige) koopovereenkomst bij de notaris wordt ondertekend en ook dat de notaris deze overeenkomst opmaakt; indien deze kosten niet zijn opgenomen in de offerte, dan weet u dat u deze extra kosten alvast mag optellen bij de offerte van deze notaris;

- erfpacht is iets dat in Amsterdam en omstreken heel gebruikelijk is; de meeste notarissen uit Amsterdam en omstreken zijn daar dan ook volledig van op de hoogte en weten daar alle ins en outs van; dit behoort dan ook zeer zeker tot de gebruikelijke werkzaamheden van een notaris, ook al komt de notaris uit Friesland of uit Limburg.

Hieronder kunt u per e-mail vrijblijvend een offerte bij ons aanvragen. In de offerte die u van ons ontvangt, staat duidelijk aangegeven wat er wel en wat er niet bij de prijs is inbegrepen. Bij werkzaamheden die erg arbeidsintensief (kunnen) zijn en daardoor minder voorspelbaar wat betreft de kosten zijn (bijvoorbeeld nalatenschappen), wordt uitgebreid vermeldmet welke extra kosten u eventueel rekening moet houden.

  • Voor offertes onroerend goed (registergoed) kunt u contact opnemen met mevrouw Rixt Gorka-Jansma (doorkiesnummer: 020 31 444 81 / rixt@diemernotariaat.nl).
  • Voor offertes personen- en familierecht kunt u contact opnemen met mevrouw Ingrid Lijnberg-Stam (doorkiesnummer: 020-31 444 74/ i.lijnberg@diemernotariaat.nl).
  • Voor offertes ondernemingsrecht kunt u contact opnemen met mevrouw Ingrid van der Klift (doorkiesnummer: 020-31 444 75/ ingridk@diemernotariaat.nl).

Indien u niet over e-mail beschikt, geven we u ook graag telefonisch inlichtingen over onze tarieven. U kunt hiervoor contact opnemen via onze algemene nummer 020 695 6898.

Diemer Notariaat dicht op Goede Vrijdag en met Pasen
Ons kantoor is gesloten vanaf vrijdag 19 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019. Vanaf dinsdag 23 april 2019 kunt u ons weer bereiken. Wij wensen u fijne feestdagen toe.
Notarissen mogen geen contanten meer aannemen boven EUR 2.500,-
Reglement contanten aangepast naar 2.500 euro Notarissen mogen vanaf 1 mei geen bedragen meer boven de 2.500 euro in contanten ontvangen of uitbetalen. Dit heeft het bestuur van de KNB besloten na raadpleging van de ledenraad. Pinbetalingen zijn geen contante betalingen. De nieuwe regel in het reglement contanten is daarop niet van toepassing.
Werkzaamheden op de Muiderstraatweg in Diemen
Van maart tot en met het einde van 2019 is de gemeente Diemen druk bezig met de herinrichting van de Muiderstraatweg te Diemen. Dit kan dus parkeerproblemen opleveren in geval u bij ons in de buurt van het kantoor wilt parkeren.
Het Diemer Notariaat wenst u de beste wensen voor 2019.
Wij wensen u de beste wensen voor 2019. Ook in 2019 staat ons kantoor weer voor u klaar voor allerlei notariële diensten. U kunt ons altijd vrijblijvend benaderen voor vragen, zowel per telefoon als per e-mail.
Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam
Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"
Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden.
Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap