Tarieven

De notariële tarieven staan vandaag de dag onder grote druk; dit heeft tot gevolg dat sommige collega-notarissen werken met heel lage instaptarieven, hetgeen uiteraard voor de onwetende consument heel verleidelijk kan zijn. Ons advies voor alle consumenten die in zee willen gaan met deze notarissen: bekijk heel goed de voorwaarden die worden gesteld en vraag ook duidelijk aan deze notarissen wat zij verstaan onder de term "gebruikelijke werkzaamheden". Ons kantoor rekent vaste tarieven; achteraf worden er geen extra kosten in rekening gebracht, tenzij dit expliciet is aangegeven bij de offerte; ons kantoor hanteert daarvoor een fair use-policy.

Enkele "instinkers voor de onwetende consument":
- in de praktijk ontvangen notarissen bijna nooit vijf (5) werkdagen voor de afgesproken onderteken-afspraak de hypotheekstukken van de bank; indien dit als eis staat in de voorwaarden van de notaris, dan weet u bijna zeker dat u de extra in rekening te brengen kosten alvast mag optellen bij de offerte van deze notaris;

- in de praktijk worden afgesproken data heel vaak op verzoek van partijen gewijzigd of bijvoorbeeld omdat de hypotheekstukken van de bank niet tijdig zijn ontvangen; indien in de voorwaarden van de notaris staat vermeld dat er extra kosten in rekening worden gebracht bij wijziging van afspraken, dan weet u bijna zeker dat u de extra in rekening te brengen kosten alvast mag optellen bij de offerte van deze notaris;

- in de praktijk worden er bijna altijd wijzigingen aangebracht in ontwerpen die cliënten ontvangen van de notaris; indien in de voorwaarden van de notaris staat vermeld dat er extra kosten in rekening worden gebracht bij wijziging van ontvangen ontwerpen, dan weet u bijna zeker dat u de extra in rekening te brengen kosten alvast mag optellen bij de offerte van deze notaris;

- in Amsterdam en omstreken is het al jaren lang de gewoonte dat de (voorlopige) koopovereenkomst bij de notaris wordt ondertekend en ook dat de notaris deze overeenkomst opmaakt; indien deze kosten niet zijn opgenomen in de offerte, dan weet u dat u deze extra kosten alvast mag optellen bij de offerte van deze notaris;

- erfpacht is iets dat in Amsterdam en omstreken heel gebruikelijk is; de meeste notarissen uit Amsterdam en omstreken zijn daar dan ook volledig van op de hoogte en weten daar alle ins en outs van; dit behoort dan ook zeer zeker tot de gebruikelijke werkzaamheden van een notaris, ook al komt de notaris uit Friesland of uit Limburg.

Hieronder kunt u per e-mail vrijblijvend een offerte bij ons aanvragen. In de offerte die u van ons ontvangt, staat duidelijk aangegeven wat er wel en wat er niet bij de prijs is inbegrepen. Bij werkzaamheden die erg arbeidsintensief (kunnen) zijn en daardoor minder voorspelbaar wat betreft de kosten zijn (bijvoorbeeld nalatenschappen), wordt uitgebreid vermeldmet welke extra kosten u eventueel rekening moet houden.

  • Voor offertes onroerend goed (registergoed) kunt u contact opnemen met mevrouw Rixt Gorka-Jansma (doorkiesnummer: 020 31 444 81 / rixt@diemernotariaat.nl).
  • Voor offertes personen- en familierecht kunt u contact opnemen met mevrouw Ingrid Lijnberg-Stam (doorkiesnummer: 020-31 444 74/ i.lijnberg@diemernotariaat.nl).
  • Voor offertes ondernemingsrecht kunt u contact opnemen met mevrouw Ingrid van der Klift (doorkiesnummer: 020-31 444 75/ ingridk@diemernotariaat.nl).

Indien u niet over e-mail beschikt, geven we u ook graag telefonisch inlichtingen over onze tarieven. U kunt hiervoor contact opnemen via onze algemene nummer 020 695 6898.

Diemer Notariaat gesloten op Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
Ons kantoor is gesloten op Tweede Pinksterdag 21 mei 2018. Op dinsdag 22 mei 2018 zijn wij weer gewoon te bereiken.
Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam
Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"
Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden.
Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Wet wijziging curatele, bewind en mentorschap
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Dementie en dan? Naar de notaris...
​Het levenstestament is de laatste tijd vaak in het nieuws gekomen; voor meer informatie hierover op onze site.
Wie geeft u het vertrouwen?
Er is een nieuwe brochure op onze site geplaatst over het (levens)testament, de volmacht en wilsonbekwaamheid: