Personen- en Familierecht

Personen- en familierecht is iets waar we op een bepaald moment allemaal mee te maken krijgen. Jonge (én oudere) stellen gaan samenwonen of gaan een geregistreerd partnerschap aan, trouwen, kinderen worden geboren, erkend of geadopteerd, maar ook problemen als scheiding of uit elkaar gaan, overlijden van partners, ouders of andere familie, komen op hun pad. Ouders willen hun nalatenschap goed regelen voor hun kinderen of schenkingen doen.

Met het ontstaan van nieuwe samenlevingsvormen en een maatschappij die snel verandert, is het recht er niet eenvoudiger op geworden. In al deze gevallen kunt u behoefte hebben om ons te raadplegen. Dat kan in een vrijblijvend eerste gesprek, of per e-mail of telefoon. Wij geven u graag advies, ook als dat niet direct tot een opdracht leidt.

Misschien wilt u zich voor de bespreking alvast in een bepaald onderwerp verdiepen. In dat geval kunt u hieronder een digitale brochure over het onderwerp inzien of ... doe hieronder de test "zo zijn we niet getrouwd!" of de test over samenwonen. 

U kunt over diverse onderwerpen ook de filmpjes bekijken, zie hieronder.

Test: Samenwonen
Test: Huwelijk/ geregistreerd partnerschap

Brochures / checklist levenstestament:Een erfenis, wat nu?

    

checklist wat moet ik regelen na een overlijden

Filmpjes:

Levenstestament

Erfenis

Volmacht
Dementie en dan?

Testament

Executeur

Trouwen

Samenlevingscontract Geregistreerd partnerschap

Diemer Notariaat gesloten op Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
Ons kantoor is gesloten op Tweede Pinksterdag 21 mei 2018. Op dinsdag 22 mei 2018 zijn wij weer gewoon te bereiken.
Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam
Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"
Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden.
Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Wet wijziging curatele, bewind en mentorschap
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Dementie en dan? Naar de notaris...
​Het levenstestament is de laatste tijd vaak in het nieuws gekomen; voor meer informatie hierover op onze site.
Wie geeft u het vertrouwen?
Er is een nieuwe brochure op onze site geplaatst over het (levens)testament, de volmacht en wilsonbekwaamheid: