Archief nieuwsberichten


Wetsvoorstel beneficiaire aanvaarding

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel gemaakt waarin wordt geregeld dat erfgenamen bij een onverwachte schuld in een later stadium de erfenis alsnog beneficiair kunnen aanvaarden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Dit staat in het wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

De staatssecretaris geeft geen gehoor aan de oproep van Netwerk Notarissen om beneficiaire aanvaarding van erfenissen tot standaard te verheffen. Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) heeft woensdagmorgen op BNR nieuwsradio gezegd dat hij vindt dat dit wel moet gebeuren. Teeven heeft eerder laten weten dat een omkering van het huidige systeem even veel voor- als nadelen met zich meebrengt. Bovendien verwacht hij dat wanneer beneficiair aanvaarden standaard wordt, de kosten ook zullen toenemen. De staatssecretaris vindt het redelijk dat erfgenamen worden beschermd tegen onverwachte schulden zoals een te laat gevorderde eigen bijdrage AWBZ. Een schuld ontstaan door een onverkoopbaar huis valt dus niet onder de nieuwe regeling, omdat hypotheekschulden bekend behoren te zijn bij erfgenamen.

Ontheffing

Erfgenamen kunnen straks naar de kantonrechter stappen om ontheffing te vragen. Verleent de kantonrechter de erfgenaam volledige ontheffing, dan hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover hij nog over geërfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat de erfgenaam nog wel met eigen vermogen moet betalen.

Diemer Notariaat gesloten op Tweede Pinksterdag 21 mei 2018

Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam heeft vorig jaar besloten dat alle erfpachters in Amsterdam de mogelijkheid moeten krijgen om de erfpachtcanon voor hun erfpachtrecht dat betrekking heeft op een woning (dus geen bedrijfsruimte) eeuwigdurend af te kopen, dan wel alvast met de gemeente Amsterdam overeen te komen hoe hoog hun te betalen erfpachtcanon wordt bij het einde van het huidige tijdvak. De gemeente Amsterdam heeft over deze overstap veel digitale informatie beschikbaar https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/. Uiteindelijk dient de keuze welke door de erfpachter is gemaakt, wel worden vastgelegd in een notariële akte en Diemer Notariaat Kroes+Mokkum is ook bevoegd om deze akte voor u op te stellen en te ondertekenen. 

Ons kantoor kan u een passende offerte toesturen, waarin onder andere een uitgebreide opsomming wordt gemaakt welke werkzaamheden voor u worden uitgevoerd en ook welke stappen er allemaal moeten worden ondernomen voordat de akte getekend kan worden. U kunt geheel vrijblijvend een offerte aanvragen op: 

info@diemernotariaat.nl

Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"

Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden. Ook is er een checklist ter voorbereiding voor als u zelf een levenstestament wil gaan opstellen. Zie daarvoor ook de brochure 'wie geeft u het vertrouwen?". U kunt deze brochures en de checklist vinden bij 'Diensten - Familierecht'.

Vorige 123 Laatste

Pagina 1 van 3

Diemer Notariaat gesloten op Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
Ons kantoor is gesloten op Tweede Pinksterdag 21 mei 2018. Op dinsdag 22 mei 2018 zijn wij weer gewoon te bereiken.
Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam
Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"
Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden.
Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Wet wijziging curatele, bewind en mentorschap
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Dementie en dan? Naar de notaris...
​Het levenstestament is de laatste tijd vaak in het nieuws gekomen; voor meer informatie hierover op onze site.
Wie geeft u het vertrouwen?
Er is een nieuwe brochure op onze site geplaatst over het (levens)testament, de volmacht en wilsonbekwaamheid: