Archief nieuwsberichten


Wetsvoorstel beneficiaire aanvaarding

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel gemaakt waarin wordt geregeld dat erfgenamen bij een onverwachte schuld in een later stadium de erfenis alsnog beneficiair kunnen aanvaarden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Dit staat in het wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

De staatssecretaris geeft geen gehoor aan de oproep van Netwerk Notarissen om beneficiaire aanvaarding van erfenissen tot standaard te verheffen. Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) heeft woensdagmorgen op BNR nieuwsradio gezegd dat hij vindt dat dit wel moet gebeuren. Teeven heeft eerder laten weten dat een omkering van het huidige systeem even veel voor- als nadelen met zich meebrengt. Bovendien verwacht hij dat wanneer beneficiair aanvaarden standaard wordt, de kosten ook zullen toenemen. De staatssecretaris vindt het redelijk dat erfgenamen worden beschermd tegen onverwachte schulden zoals een te laat gevorderde eigen bijdrage AWBZ. Een schuld ontstaan door een onverkoopbaar huis valt dus niet onder de nieuwe regeling, omdat hypotheekschulden bekend behoren te zijn bij erfgenamen.

Ontheffing

Erfgenamen kunnen straks naar de kantonrechter stappen om ontheffing te vragen. Verleent de kantonrechter de erfgenaam volledige ontheffing, dan hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover hij nog over geërfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat de erfgenaam nog wel met eigen vermogen moet betalen.

Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening

De Tweede Kamer is op 3 oktober 2013 akkoord gegaan met het wetsvoorstel waardoor ouders ook een voogd kunnen aanwijzen via het gezagsregister bij de rechtbank. Net zoals dat nu gebeurt bij de aanvraag van het gezamenlijk gezag door ongehuwden en niet geregistreerde ouders. Dit is wel een openbaar register. Nadere (praktische) informatie moet nog door de overheid bekend worden gemaakt.

Dit betreft alleen de voogdij-aanwijzing; onderwerpen als instellen van een bewind, benoemen van een executeur-testamentair, iets regelen in geval van overlijden als langstlevende zonder kinderen, etc. worden hierdoor niet geregeld! Deze onderwerpen moeten verplicht in een testament worden opgenomen en hierover kunt u vrijblijvend bij ons op kantoor met één van de notarissen een gesprek hebben. De voogdij-aanwijziging kan dan ook meteen in een testament worden opgenomen, zodat u dit niet in een openbaar register bij de rechtbank hoeft te vermelden.

Wet wijziging curatele, bewind en mentorschap

De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap treedt op 1 januari 2014 in werking. Dit is bekend gemaakt in het Staatsblad. Met dit wetsvoorstel veranderen de regels voor curatele, onderbewindstelling en mentorschap ten behoeve van kwetsbare volwassenen.

De Eerste Kamer heeft op 15 oktober de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap aangenomen. Nu is besloten deze volgend jaar al in werking te laten treden. Wel zijn er een aantal uitzonderingen, zoals de onderdelen van de Wet die betrekking hebben op de kwaliteitseisen en op de beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Maatregel van bestuur
Op grond van artikel 383, 435 en 452, zevende lid, dienen curatoren, bewindvoerders en mentoren die drie of meer personen onder hun hoede hebben aan – bij algemene maatregel van bestuur te stellen – kwaliteitseisen te voldoen. De betreffende algemene maatregel van bestuur is in nog voorbereiding. Dit heeft tot gevolg dat deze bepalingen nog niet in werking kunnen treden. Dit geldt ook voor de bepalingen die zien op de overlegging van verklaringen en verslagen omtrent het voldoen aan de kwaliteitseisen. Hetzelfde geldt voor de bepalingen inzake de beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Dementie en dan? Naar de notaris...

Het levenstestament is de laatste tijd vaak in het nieuws gekomen; voor meer informatie hierover op onze site kunt u de brochure "wie geeft u het vertrouwen?" downloaden.

Ook het filmpje: Naar de notarissluit op dit onderwerp aan.

Wilt u een persoonlijk gesprek met de notaris om te bekijken of het levenstestament of een volmacht ook iets voor u is? Maakt u dan een afspraak via onze receptie (t: 020-695 6898) voor een vrijblijvende bespreking hierover; de kosten voor dit eerste gesprek komen voor onze rekening.

Kijk ook eens op onze site bij de filmpjes (te vinden onder het kopje "contact), daar staat een overzicht van alle filmpjes die momenteel op onze site zijn geplaatst.

Pagina 3 van 4

Diemer Notariaat dicht op Goede Vrijdag en met Pasen
Ons kantoor is gesloten vanaf vrijdag 19 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019. Vanaf dinsdag 23 april 2019 kunt u ons weer bereiken. Wij wensen u fijne feestdagen toe.
Notarissen mogen geen contanten meer aannemen boven EUR 2.500,-
Reglement contanten aangepast naar 2.500 euro Notarissen mogen vanaf 1 mei geen bedragen meer boven de 2.500 euro in contanten ontvangen of uitbetalen. Dit heeft het bestuur van de KNB besloten na raadpleging van de ledenraad. Pinbetalingen zijn geen contante betalingen. De nieuwe regel in het reglement contanten is daarop niet van toepassing.
Werkzaamheden op de Muiderstraatweg in Diemen
Van maart tot en met het einde van 2019 is de gemeente Diemen druk bezig met de herinrichting van de Muiderstraatweg te Diemen. Dit kan dus parkeerproblemen opleveren in geval u bij ons in de buurt van het kantoor wilt parkeren.
Het Diemer Notariaat wenst u de beste wensen voor 2019.
Wij wensen u de beste wensen voor 2019. Ook in 2019 staat ons kantoor weer voor u klaar voor allerlei notariële diensten. U kunt ons altijd vrijblijvend benaderen voor vragen, zowel per telefoon als per e-mail.
Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam
Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"
Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden.
Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap