Archief nieuwsberichten


Wetsvoorstel beneficiaire aanvaarding

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel gemaakt waarin wordt geregeld dat erfgenamen bij een onverwachte schuld in een later stadium de erfenis alsnog beneficiair kunnen aanvaarden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Dit staat in het wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

De staatssecretaris geeft geen gehoor aan de oproep van Netwerk Notarissen om beneficiaire aanvaarding van erfenissen tot standaard te verheffen. Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) heeft woensdagmorgen op BNR nieuwsradio gezegd dat hij vindt dat dit wel moet gebeuren. Teeven heeft eerder laten weten dat een omkering van het huidige systeem even veel voor- als nadelen met zich meebrengt. Bovendien verwacht hij dat wanneer beneficiair aanvaarden standaard wordt, de kosten ook zullen toenemen. De staatssecretaris vindt het redelijk dat erfgenamen worden beschermd tegen onverwachte schulden zoals een te laat gevorderde eigen bijdrage AWBZ. Een schuld ontstaan door een onverkoopbaar huis valt dus niet onder de nieuwe regeling, omdat hypotheekschulden bekend behoren te zijn bij erfgenamen.

Ontheffing

Erfgenamen kunnen straks naar de kantonrechter stappen om ontheffing te vragen. Verleent de kantonrechter de erfgenaam volledige ontheffing, dan hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover hij nog over geërfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat de erfgenaam nog wel met eigen vermogen moet betalen.

Wie geeft u het vertrouwen?

Er is een nieuwe brochure op onze site geplaatst over het (levens)testament, de volmacht en wilsonbekwaamheid:

Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt u ook een afspraak maken met notaris Mr. P.A.D. Mokkum. De kosten voor deze eerste vrijblijvende afspraak van ongeveer een half uur komen voor onze rekening.

De Notaris zonder "kleine lettertjes"

De notariële tarieven staan vandaag de dag onder grote druk; dit heeft tot gevolg dat sommige collega-notarissen werken met heel lage instaptarieven, hetgeen uiteraard voor de onwetende consument heel verleidelijk kan zijn. Ons advies voor alle consumenten die in zee willen gaan met deze notarissen: bekijk heel goed de voorwaarden die worden gesteld en vraag ook duidelijk aan deze notarissen wat zij verstaan onder de term "gebruikelijke werkzaamheden". Ons kantoor rekent vaste tarieven; achteraf worden er geen extra kosten in rekening gebracht, tenzij dit expliciet is aangegeven bij de offerte; ons kantoor hanteert daarvoor een fair use-policy.

Enkele "instinkers voor de onwetende consument": 

- in de praktijk ontvangen notarissen bijna nooit vijf (5) werkdagen voor de afgesproken onderteken-afspraak de hypotheekstukken van de bank; indien dit als eis staat in de voorwaarden van de notaris, dan weet u bijna zeker dat u de extra in rekening te brengen kosten alvast mag optellen bij de offerte van deze notaris;

- in de praktijk worden afgesproken data heel vaak op verzoek van partijen gewijzigd of bijvoorbeeld omdat de hypotheekstukken van de bank niet tijdig zijn ontvangen; indien in de voorwaarden van de notaris staat vermeld dat er extra kosten in rekening worden gebracht bij wijziging van afspraken, dan weet u bijna zeker dat u de extra in rekening te brengen kosten alvast mag optellen bij de offerte van deze notaris;

- in de praktijk worden er bijna altijd wijzigingen aangebracht in ontwerpen die cliënten ontvangen van de notaris; indien in de voorwaarden van de notaris staat vermeld dat er extra kosten in rekening worden gebracht bij wijziging van ontvangen ontwerpen, dan weet u bijna zeker dat u de extra in rekening te brengen kosten alvast mag optellen bij de offerte van deze notaris;

- in Amsterdam en omstreken is het al jaren lang de gewoonte dat de (voorlopige) koopovereenkomst bij de notaris wordt ondertekend en ook dat de notaris deze overeenkomst opmaakt; indien deze kosten niet zijn opgenomen in de offerte, dan weet u dat u deze extra kosten alvast mag optellen bij de offerte van deze notaris;

- erfpacht is iets dat in Amsterdam en omstreken heel gebruikelijk is; de meeste notarissen uit Amsterdam en omstreken zijn daar dan ook volledig van op de hoogte en weten daar alle ins en outs van; dit behoort dan ook zeer zeker tot de gebruikelijke werkzaamheden van een notaris, ook al komt de notaris uit Friesland of uit Limburg;

Eerste 234 Volgende

Pagina 4 van 4

Diemer Notariaat dicht op Goede Vrijdag en met Pasen
Ons kantoor is gesloten vanaf vrijdag 19 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019. Vanaf dinsdag 23 april 2019 kunt u ons weer bereiken. Wij wensen u fijne feestdagen toe.
Notarissen mogen geen contanten meer aannemen boven EUR 2.500,-
Reglement contanten aangepast naar 2.500 euro Notarissen mogen vanaf 1 mei geen bedragen meer boven de 2.500 euro in contanten ontvangen of uitbetalen. Dit heeft het bestuur van de KNB besloten na raadpleging van de ledenraad. Pinbetalingen zijn geen contante betalingen. De nieuwe regel in het reglement contanten is daarop niet van toepassing.
Werkzaamheden op de Muiderstraatweg in Diemen
Van maart tot en met het einde van 2019 is de gemeente Diemen druk bezig met de herinrichting van de Muiderstraatweg te Diemen. Dit kan dus parkeerproblemen opleveren in geval u bij ons in de buurt van het kantoor wilt parkeren.
Het Diemer Notariaat wenst u de beste wensen voor 2019.
Wij wensen u de beste wensen voor 2019. Ook in 2019 staat ons kantoor weer voor u klaar voor allerlei notariële diensten. U kunt ons altijd vrijblijvend benaderen voor vragen, zowel per telefoon als per e-mail.
Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam
Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"
Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden.
Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap