Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening

De Tweede Kamer is op 3 oktober 2013 akkoord gegaan met het wetsvoorstel waardoor ouders ook een voogd kunnen aanwijzen via het gezagsregister bij de rechtbank. Net zoals dat nu gebeurt bij de aanvraag van het gezamenlijk gezag door ongehuwden en niet geregistreerde ouders. Dit is wel een openbaar register. Nadere (praktische) informatie moet nog door de overheid bekend worden gemaakt.

Dit betreft alleen de voogdij-aanwijzing; onderwerpen als instellen van een bewind, benoemen van een executeur-testamentair, iets regelen in geval van overlijden als langstlevende zonder kinderen, etc. worden hierdoor niet geregeld! Deze onderwerpen moeten verplicht in een testament worden opgenomen en hierover kunt u vrijblijvend bij ons op kantoor met één van de notarissen een gesprek hebben. De voogdij-aanwijziging kan dan ook meteen in een testament worden opgenomen, zodat u dit niet in een openbaar register bij de rechtbank hoeft te vermelden.

Werkzaamheden op de Muiderstraatweg in Diemen
Van maart tot en met het einde van 2019 is de gemeente Diemen druk bezig met de herinrichting van de Muiderstraatweg te Diemen. Dit kan dus parkeerproblemen opleveren in geval u bij ons in de buurt van het kantoor wilt parkeren.
Het Diemer Notariaat wenst u de beste wensen voor 2019.
Wij wensen u de beste wensen voor 2019. Ook in 2019 staat ons kantoor weer voor u klaar voor allerlei notariële diensten. U kunt ons altijd vrijblijvend benaderen voor vragen, zowel per telefoon als per e-mail.
Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam
Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"
Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden.
Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Wet wijziging curatele, bewind en mentorschap
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Dementie en dan? Naar de notaris...
​Het levenstestament is de laatste tijd vaak in het nieuws gekomen; voor meer informatie hierover op onze site.