Wet wijziging curatele, bewind en mentorschap

De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap treedt op 1 januari 2014 in werking. Dit is bekend gemaakt in het Staatsblad. Met dit wetsvoorstel veranderen de regels voor curatele, onderbewindstelling en mentorschap ten behoeve van kwetsbare volwassenen.

De Eerste Kamer heeft op 15 oktober de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap aangenomen. Nu is besloten deze volgend jaar al in werking te laten treden. Wel zijn er een aantal uitzonderingen, zoals de onderdelen van de Wet die betrekking hebben op de kwaliteitseisen en op de beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Maatregel van bestuur
Op grond van artikel 383, 435 en 452, zevende lid, dienen curatoren, bewindvoerders en mentoren die drie of meer personen onder hun hoede hebben aan – bij algemene maatregel van bestuur te stellen – kwaliteitseisen te voldoen. De betreffende algemene maatregel van bestuur is in nog voorbereiding. Dit heeft tot gevolg dat deze bepalingen nog niet in werking kunnen treden. Dit geldt ook voor de bepalingen die zien op de overlegging van verklaringen en verslagen omtrent het voldoen aan de kwaliteitseisen. Hetzelfde geldt voor de bepalingen inzake de beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Werkzaamheden op de Muiderstraatweg in Diemen
Van maart tot en met het einde van 2019 is de gemeente Diemen druk bezig met de herinrichting van de Muiderstraatweg te Diemen. Dit kan dus parkeerproblemen opleveren in geval u bij ons in de buurt van het kantoor wilt parkeren.
Het Diemer Notariaat wenst u de beste wensen voor 2019.
Wij wensen u de beste wensen voor 2019. Ook in 2019 staat ons kantoor weer voor u klaar voor allerlei notariële diensten. U kunt ons altijd vrijblijvend benaderen voor vragen, zowel per telefoon als per e-mail.
Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam
Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"
Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden.
Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Wet wijziging curatele, bewind en mentorschap
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Dementie en dan? Naar de notaris...
​Het levenstestament is de laatste tijd vaak in het nieuws gekomen; voor meer informatie hierover op onze site.