Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam heeft vorig jaar besloten dat alle erfpachters in Amsterdam de mogelijkheid moeten krijgen om de erfpachtcanon voor hun erfpachtrecht dat betrekking heeft op een woning (dus geen bedrijfsruimte) eeuwigdurend af te kopen, dan wel alvast met de gemeente Amsterdam overeen te komen hoe hoog hun te betalen erfpachtcanon wordt bij het einde van het huidige tijdvak. De gemeente Amsterdam heeft over deze overstap veel digitale informatie beschikbaar https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/. Uiteindelijk dient de keuze welke door de erfpachter is gemaakt, wel worden vastgelegd in een notariële akte en Diemer Notariaat Kroes+Mokkum is ook bevoegd om deze akte voor u op te stellen en te ondertekenen. 

Ons kantoor kan u een passende offerte toesturen, waarin onder andere een uitgebreide opsomming wordt gemaakt welke werkzaamheden voor u worden uitgevoerd en ook welke stappen er allemaal moeten worden ondernomen voordat de akte getekend kan worden. U kunt geheel vrijblijvend een offerte aanvragen op: 

info@diemernotariaat.nl

Diemer Notariaat dicht op Goede Vrijdag en met Pasen
Ons kantoor is gesloten vanaf vrijdag 19 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019. Vanaf dinsdag 23 april 2019 kunt u ons weer bereiken. Wij wensen u fijne feestdagen toe.
Notarissen mogen geen contanten meer aannemen boven EUR 2.500,-
Reglement contanten aangepast naar 2.500 euro Notarissen mogen vanaf 1 mei geen bedragen meer boven de 2.500 euro in contanten ontvangen of uitbetalen. Dit heeft het bestuur van de KNB besloten na raadpleging van de ledenraad. Pinbetalingen zijn geen contante betalingen. De nieuwe regel in het reglement contanten is daarop niet van toepassing.
Werkzaamheden op de Muiderstraatweg in Diemen
Van maart tot en met het einde van 2019 is de gemeente Diemen druk bezig met de herinrichting van de Muiderstraatweg te Diemen. Dit kan dus parkeerproblemen opleveren in geval u bij ons in de buurt van het kantoor wilt parkeren.
Het Diemer Notariaat wenst u de beste wensen voor 2019.
Wij wensen u de beste wensen voor 2019. Ook in 2019 staat ons kantoor weer voor u klaar voor allerlei notariële diensten. U kunt ons altijd vrijblijvend benaderen voor vragen, zowel per telefoon als per e-mail.
Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam
Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"
Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden.
Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap