Overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht van de gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft enkele jaren geleden besloten dat alle erfpachters van woningen in de gemeente Amsterdam de mogelijkheid moeten krijgen om over te stappen van hun huidige erfpachtbepalingen naar de nieuwe erfpactbepalingen van 2016. In het kort houdt dit in dat de voortdurende erfpacht wordt gewijzigd naar eeuwigdurende erfpacht en dat de erfpachters de mogelijkheid krijgen om de erfpachtcanon eeuwigdurend vooruit te betalen of om nu alvast de erfpachtcanon vast laten stellen voor het eerstvolgende nieuwe tijdvak. Voor de goede orde wordt u wel gemeld dat er nog meer mogelijkheden bestaan, maar dit zijn de twee belangrijkste mogelijkheden.Dit is allemaal met name van groot belang omdat de gemeente Amsterdam allerlei gunstige berekeningen toepast in geval de erfpachter vóór 1 januari 2020 een aanbieding vraagt bij de gemeente Amsterdam.

Dit onderwerp heeft veel aandacht gekregen in de media en de afgelopen jaren zijn er heel wat problemen geweest, welke thans bijna allemaal lijken te zijn opgelost. Vanaf begin van dit kalenderjaar blijken veel erfpachters aanbiedingen van de gemeente Amsterdam te hebben aangevraagd, te hebben ontvangen én ook te hebben geaccepteerd. Dit betekent dat het notariaat de afgelopen periode is bedolven onder opdrachten om de overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht (notarieel) te begeleiden. Het is zelfs zo dat sommige notarissen hebben besloten om geen opdrachten meer aan te nemen en ook niet meer opdrachten wensen aan te nemen, omdat het teveel tijd in beslag neemt voor deze notarissen.

Het Diemer Notariaat neemt nog steeds opdrachten aan om over te stappen van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht, maar u wordt er op gewezen dat de doorlooptijd van uw dossier minimaal twee (2) maanden bedraagt en wellicht dat deze termijn de komende maanden nog verder zal worden opgerekt. Uiteraard kunt u ons altijd benaderen met het verzoek om hiervan af te wijken. U kunt dit verzoek e-mailen naar erfpacht@diemernotariaat.nl met daarbij dan de onderbouwing waarom naar uw mening uw opdracht sneller zal moeten worden afgewikkeld.

Overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht van de gemeente Amsterdam
Notarissen mogen geen contanten meer aannemen boven EUR 2.500,-
Reglement contanten aangepast naar 2.500 euro Notarissen mogen vanaf 1 mei geen bedragen meer boven de 2.500 euro in contanten ontvangen of uitbetalen. Dit heeft het bestuur van de KNB besloten na raadpleging van de ledenraad. Pinbetalingen zijn geen contante betalingen. De nieuwe regel in het reglement contanten is daarop niet van toepassing.
Werkzaamheden op de Muiderstraatweg in Diemen
Van maart tot en met het einde van 2019 is de gemeente Diemen druk bezig met de herinrichting van de Muiderstraatweg te Diemen. Dit kan dus parkeerproblemen opleveren in geval u bij ons in de buurt van het kantoor wilt parkeren.
Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam
Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"
Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden.
Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Wet wijziging curatele, bewind en mentorschap
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap