Profielschets

Diemer Notariaat Kroes+Mokkum heeft een praktische manier van werken, hetgeen vooral tot uiting komt in laagdrempeligheid. Dit laatste betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan een goede communicatie tussen het kantoor en de cliënten (en hun adviseurs).
Alle diensten die u van een notariskantoor mag verwachten op het gebied van:

  • het familierecht (huwelijkse voorwaarden, testamenten, verklaringen van erfrecht, estate-planning);
  • onroerend goed (hypotheken, leveringen, overdrachten van en hypotheken op schepen, veilingen, verkoop bij openbare inschrijving, omzetting van lidmaatschapsrechten in appartementsrechten);
  • ondernemingen (oprichting vennootschappen, statutenwijzigingen, firma/maatschaps-contracten), verenigingen en stichtingen (oprichtingen, statutenwijzigingen);

en alle overige notariële terreinen, worden door Diemer Notariaat Kroes+Mokkum geleverd.

Bovenstaande opsomming is zeker niet uitputtend en daarom loont het steeds de moeite om uw problemen voor te leggen aan één van de notarissen, zodat er in onderling overleg naar een degelijke en professionele oplossing gezocht kan worden. Diemer Notariaat Kroes+Mokkum maken ook gebruik van diverse (notariële/juridische) databanken op het internet, zodat het kantoor op de hoogte is en ook blijft van de laatste (juridische) ontwikkelingen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd telefonisch, per fax of per e-mail terecht bij notaris Mr. Peter Kroes of notaris Mr. Peggy-Ann Mokkum. Ook kunt u vrijblijvend een afspraak maken om bij ons op kantoor één en ander door te spreken. Indien u niet in de gelegenheid bent om bij ons op kantoor langs te komen, dan kan in onderling overleg ook een afspraak worden gemaakt bij u thuis.

Diemer Notariaat minder goed te bereiken op 16 maart en 19 maart 2018
Ons kantoor is elektronisch minder goed te bereiken gedurende de periode vrijdag 16 maart 2018 vanaf 15.00 uur tot ongeveer maandag 19 maart 2018 uur 12.00 uur. Dit laatste vanwege de overstap naar een nieuwe computersysteem. Uiteraard proberen wij de overlast te beperken, maar het kan uiteraard zo zijn dat u niet meteen een reactie zult ontvangen van ons kantoor. Alvast onze excuses voor de eventuele overlast.
Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam
Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"
Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden.
Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Wet wijziging curatele, bewind en mentorschap
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Dementie en dan? Naar de notaris...
​Het levenstestament is de laatste tijd vaak in het nieuws gekomen; voor meer informatie hierover op onze site.
Wie geeft u het vertrouwen?
Er is een nieuwe brochure op onze site geplaatst over het (levens)testament, de volmacht en wilsonbekwaamheid: