De notarissen

Peter Kroes

Notaris Mr. Peter Kroes (Utrecht, 1972) is in 1996 als kandidaat-notaris begonnen bij destijds nog notariskantoor Mr. G. Bakker. In 2002 is hij tot notaris benoemd en het kantoor is toen verder gegaan onder de naam Bakker&Kroes Notarissen. Peter Kroes is gespecialiseerd in de “natte notariële praktijk”; dat wil zeggen op elk gebied dat te maken heeft met (woon)schepen, zoals onder andere de levering van schepen - waaronder ook begrepen zeeschepen -, de hypotheek op - ook op in aanbouw zijnde -schepen, de teboekstelling van schepen, uitgifte in erfpacht van ligplaatsen van schepen, etc. Daarnaast heeft Peter Kroes een jarenlange ervaring opgebouwd in het begeleiden van de splitsing in appartementsrechten - met name ook de Amsterdamse praktijk, waaronder begrepen splitsing in erfpachtrechten - zowel voor kleinschalige als voor grotere appartementencomplexen.

Peggy-Ann Mokkum

Notaris Mr. Peggy-Ann Daniëlle Mokkum (Paramaribo, 1964) heeft Nederlands recht en Notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en is na haar afstuderen in 1991 werkzaam geweest als kandidaat-notaris in Maassluis, Amsterdam en Hoogkarspel. In april 2007 is zij in Diemen komen werken, waarna in november 2007 haar benoeming tot notaris in Diemen volgde, als opvolger van notaris Mr. G. Bakker die toen met pensioen ging. In 2010 heeft zij de studie voor Mediator gevolgd en afgerond en heeft zij zich aangesloten bij het NMI, het Nederlands Mediation Instituut. Ze heeft tevens de opleiding tot estateplanner gevolgd en is al een aantal jaren lid van de vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).
Zij is all-round notaris met als specialisaties familierecht, estate planning en mediation.

Diemer Notariaat dicht op Goede Vrijdag en met Pasen
Ons kantoor is gesloten vanaf vrijdag 19 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019. Vanaf dinsdag 23 april 2019 kunt u ons weer bereiken. Wij wensen u fijne feestdagen toe.
Notarissen mogen geen contanten meer aannemen boven EUR 2.500,-
Reglement contanten aangepast naar 2.500 euro Notarissen mogen vanaf 1 mei geen bedragen meer boven de 2.500 euro in contanten ontvangen of uitbetalen. Dit heeft het bestuur van de KNB besloten na raadpleging van de ledenraad. Pinbetalingen zijn geen contante betalingen. De nieuwe regel in het reglement contanten is daarop niet van toepassing.
Werkzaamheden op de Muiderstraatweg in Diemen
Van maart tot en met het einde van 2019 is de gemeente Diemen druk bezig met de herinrichting van de Muiderstraatweg te Diemen. Dit kan dus parkeerproblemen opleveren in geval u bij ons in de buurt van het kantoor wilt parkeren.
Het Diemer Notariaat wenst u de beste wensen voor 2019.
Wij wensen u de beste wensen voor 2019. Ook in 2019 staat ons kantoor weer voor u klaar voor allerlei notariële diensten. U kunt ons altijd vrijblijvend benaderen voor vragen, zowel per telefoon als per e-mail.
Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam
Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"
Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden.
Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap