De notarissen

Peter Kroes

Notaris Mr. Peter Kroes (Utrecht, 1972) is in 1996 als kandidaat-notaris begonnen bij destijds nog notariskantoor Mr. G. Bakker. In 2002 is hij tot notaris benoemd en het kantoor is toen verder gegaan onder de naam Bakker&Kroes Notarissen. Peter Kroes is gespecialiseerd in de “natte notariële praktijk”; dat wil zeggen op elk gebied dat te maken heeft met (woon)schepen, zoals onder andere de levering van schepen - waaronder ook begrepen zeeschepen -, de hypotheek op - ook op in aanbouw zijnde -schepen, de teboekstelling van schepen, uitgifte in erfpacht van ligplaatsen van schepen, etc. Daarnaast heeft Peter Kroes een jarenlange ervaring opgebouwd in het begeleiden van de splitsing in appartementsrechten - met name ook de Amsterdamse praktijk, waaronder begrepen splitsing in erfpachtrechten - zowel voor kleinschalige als voor grotere appartementencomplexen.

Peggy-Ann Mokkum

Notaris Mr. Peggy-Ann Daniëlle Mokkum (Paramaribo, 1964) heeft Nederlands recht en Notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en is na haar afstuderen in 1991 werkzaam geweest als kandidaat-notaris in Maassluis, Amsterdam en Hoogkarspel. In april 2007 is zij in Diemen komen werken, waarna in november 2007 haar benoeming tot notaris in Diemen volgde, als opvolger van notaris Mr. G. Bakker die toen met pensioen ging. In 2010 heeft zij de studie voor Mediator gevolgd en afgerond en heeft zij zich aangesloten bij het NMI, het Nederlands Mediation Instituut. Ze heeft tevens de opleiding tot estateplanner gevolgd en is al een aantal jaren lid van de vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).
Zij is all-round notaris met als specialisaties familierecht, estate planning en mediation.

Diemer Notariaat gesloten op Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
Ons kantoor is gesloten op Tweede Pinksterdag 21 mei 2018. Op dinsdag 22 mei 2018 zijn wij weer gewoon te bereiken.
Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam
Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"
Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden.
Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Wet wijziging curatele, bewind en mentorschap
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Dementie en dan? Naar de notaris...
​Het levenstestament is de laatste tijd vaak in het nieuws gekomen; voor meer informatie hierover op onze site.
Wie geeft u het vertrouwen?
Er is een nieuwe brochure op onze site geplaatst over het (levens)testament, de volmacht en wilsonbekwaamheid: