Specialisatie - Schepen en Mediation

SCHEPEN

Notaris Peter Kroes is gespecialiseerd in schepen en alle (notariële) werkzaamheden welke daarmee verband houden. U kunt dan denken aan het overdragen/verhypothekeren van (zee)schepen/arken/woonboten tot het doorhalen van brandmerken in het kadaster.

Vanwege de goede contacten welke hij heeft met ondermeer diverse scheepsmakelaars, (maritieme)hypotheekadviseurs en het scheepsregister (van het Kadaster), kan hij vanuit zijn eigen jarenlangeervaring en kennis en die van anderen, u volledig begeleiden op dit gebied. 

MEDIATION

Notaris Peggy-Ann Mokkum heeft in 2010 de opleiding van het NMI tot algemene mediation gevolgd en afgerond.

Daarna heeft zij de vervolgopleiding tot Notariële Scheidingsbemiddelaar gevolgd en op 7 juni 2012 afgerond.

Voor wie is mediation bedoeld?

U kunt notaris Mokkum inschakelen als mediator indien u gaat scheiden omdat u uw huwelijk/geregistreerd partnerschap of samenleving beëindigt. Als mediator zal zij erop toezien en trachten de (echt)scheiding in goede banen te leiden. Wanneer u gaat (echt)scheiden en kinderen heeft waarover u gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefent, is het volgens de wet verplicht dat er een ouderschapsplan wordt opgesteld. Mevrouw Mokkum kan u hierbij begeleiden.

Uitgangspunt mediation

Het uitgangspunt van mediation is dat er gezamenlijk naar een oplossing voor de persoonlijke situatie van partijen wordt gezocht, waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Mevrouw Mokkum heeft hierbij als uitgangspunt dat u samen - onder haar begeleiding - tot een oplossing voor het geschil komt en afspraken met elkaar kunt maken.

Hoe gaat de mediation in zijn werk?

Er zal eerst een intakegesprek plaatsvinden waarin duidelijk wordt wat de verwachtingen zijn van beide partijen, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de mediator. Er wordt een mediationovereenkomst getekend. Mevrouw Mokkum zal vervolgens aan de hand van (meerdere) gesprekken boven water proberen te krijgen wat beide partijen willen en waar de knelpunten zitten. Dit doet zij door middel van (door)-vragen en luisteren. Daarna zal zij u begeleiden om met elkaar tot oplossingen te komen en afspraken te maken.

U kunt ook informatie vinden op de website van de VMSN: www.vmsn.nl

Wat zijn de kosten?

Voor mediation wordt een uurtarief gerekend van 150,00 euro, exclusief BTW.

Diemer Notariaat dicht op Goede Vrijdag en met Pasen
Ons kantoor is gesloten vanaf vrijdag 19 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019. Vanaf dinsdag 23 april 2019 kunt u ons weer bereiken. Wij wensen u fijne feestdagen toe.
Notarissen mogen geen contanten meer aannemen boven EUR 2.500,-
Reglement contanten aangepast naar 2.500 euro Notarissen mogen vanaf 1 mei geen bedragen meer boven de 2.500 euro in contanten ontvangen of uitbetalen. Dit heeft het bestuur van de KNB besloten na raadpleging van de ledenraad. Pinbetalingen zijn geen contante betalingen. De nieuwe regel in het reglement contanten is daarop niet van toepassing.
Werkzaamheden op de Muiderstraatweg in Diemen
Van maart tot en met het einde van 2019 is de gemeente Diemen druk bezig met de herinrichting van de Muiderstraatweg te Diemen. Dit kan dus parkeerproblemen opleveren in geval u bij ons in de buurt van het kantoor wilt parkeren.
Het Diemer Notariaat wenst u de beste wensen voor 2019.
Wij wensen u de beste wensen voor 2019. Ook in 2019 staat ons kantoor weer voor u klaar voor allerlei notariële diensten. U kunt ons altijd vrijblijvend benaderen voor vragen, zowel per telefoon als per e-mail.
Overstap naar eeuwigdurende erfpacht gemeente Amsterdam
Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"
Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden.
Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap