Specialisatie

Diemer Notariaat Kroes+ MokkumSCHEPEN


Notaris Peter Kroes is gespecialiseerd in schepen en alle (notariële) werkzaamheden welke daarmee verband houden. U kunt dan denken aan het overdragen/verhypothekeren van (zee)schepen/arken/woonboten tot het doorhalen van brandmerken in het kadaster.

Vanwege de goede contacten welke hij heeft met ondermeer diverse scheepsmakelaars, (maritieme)hypotheekadviseurs en het scheepsregister (van het Kadaster), kan hij vanuit zijn eigen jarenlangeervaring en kennis en die van anderen, u volledig begeleiden op dit gebied. 


MEDIATION

Notaris Peggy-Ann Mokkum heeft in 2010 de opleiding van het NMI tot algemene mediation gevolgd en afgerond.

Daarna heeft zij de vervolgopleiding tot Notariële Scheidingsbemiddelaar gevolgd en op 7 juni 2012 afgerond.


Voor wie is mediation bedoeld?

U kunt notaris Mokkum inschakelen als mediator indien u gaat scheiden omdat u uw huwelijk/geregistreerd partnerschap of samenleving beëindigt. Als mediator zal zij erop toezien en trachten de (echt)scheiding in goede banen te leiden. Wanneer u gaat (echt)scheiden en kinderen heeft waarover u gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefent, is het volgens de wet verplicht dat er een ouderschapsplan wordt opgesteld. Mevrouw Mokkum kan u hierbij begeleiden.


Uitgangspunt mediation

Het uitgangspunt van mediation is dat er gezamenlijk naar een oplossing voor de persoonlijke situatie van partijen wordt gezocht, waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Mevrouw Mokkum heeft hierbij als uitgangspunt dat u samen - onder haar begeleiding - tot een oplossing voor het geschil komt en afspraken met elkaar kunt maken.


Hoe gaat de mediation in zijn werk?

Er zal eerst een intakegesprek plaatsvinden waarin duidelijk wordt wat de verwachtingen zijn van beide partijen, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de mediator. Er wordt een mediationovereenkomst getekend. Mevrouw Mokkum zal vervolgens aan de hand van (meerdere) gesprekken boven water proberen te krijgen wat beide partijen willen en waar de knelpunten zitten. Dit doet zij door middel van (door)-vragen en luisteren. Daarna zal zij u begeleiden om met elkaar tot oplossingen te komen en afspraken te maken.

U kunt ook informatie vinden op de website van de VMSN: www.vmsn.nl


Wat zijn de kosten?

Voor mediation wordt een uurtarief gerekend van 150,00 euro, exclusief BTW.