Veel Gestelde Vragen

Diemer Notariaat Kroes+ Mokkum


1.Legalisatie


Vraag: 

Ik moet mijn handtekening laten legaliseren op een document. Wat moet ik hiervoor doen?


Antwoord:


Het laten legaliseren van uw handtekening op een document betekent dat de notaris op het document een verklaring zet, dat u op een bepaalde datum bij hem of haar op kantoor verschenen bent en daar het document ter plekke ondertekend heeft, en dat hij of zij zich aan de hand van een door u meegebracht, geldig legitimatiebewijs overtuigd heeft van uw identiteit.


Om er zeker van te zijn dat de legalisatie direct uitgevoerd kan worden, doet u er verstandig aan van tevoren een afspraak te maken. Tevens wordt u geadviseerd te informeren naar de kosten.


Denkt u er wel aan een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, aangezien de notaris zich van uw identiteit moet overtuigen.


2.Tarieven


Vraag: 

Ik heb bij vijf notariskantoren een offerte gevraagd voor een levering met hypotheek en heb vijf verschillende offertes ontvangen. Waarom lopen deze bedragen zoveel uiteen?


Antwoord:

Om de offerte goed te kunnen beoordelen is het belangrijk te weten wat er allemaal bij de prijs is inbegrepen en wat u bereid ben zelf te doen. Sommige notarissen gaan uit van een kaal basistarief en brengen extra kosten in rekening voor al het meerwerk. Voor u is het alleen erg moeilijk in te schatten wanneer iets meerwerk is; wellicht denkt u dat het door de notaris aangegeven meerwerk bijna nooit voorkomt in de praktijk, terwijl dat wellicht bijna altijd voorkomt!


U zou dat kunnen vergelijken met luchtvaartmaatschappijen die met stuntprijzen werken. De ervaren reiziger die wekelijks op Londen vliegt, zal misschien uit economisch oogpunt voor een 'uitgeklede' service kiezen, maar denkt daar waarschijnlijk anders over als zijn zestienjarige dochter voor het eerst alleen gaat vliegen.


Wij hebben gekozen voor de middenweg: we gaan uit van een 'aangeklede' service, met een tarief waarin alle kosten van onze dienstverlening vallen. Wijken de werkzaamheden af van wat daar wij daar normaal onder rekenen, dan kan het tarief zowel naar beneden of naar boven bijgesteld worden. U wordt daar dan altijd met opgaaf van redenen van op de hoogte gebracht. In onze tarieven zijn dan ook de meest voorkomende werkzaamheden opgenomen en verdisconteerd; u hoeft bij ons dan ook niet extra te betalen (als "meerwerk") indien u bijvoorbeeld op de eerste of 15e van de maand een akte wilt ondertekenen, of indien er nog stukken van de bank moeten worden getekend bij ons op kantoor, of indien wij een tolk moeten regelen (tolk zelf moet natuurlijk wel door u betaald worden), of indien wij contacten moeten onderhouden met adviseurs of andere personen, enzovoorts.


Ook hoeft u bij ons op kantoor niet te verwachten dat u naar huis gaat met een tuin- of loungeset of andere attributen. Naar onze mening wordt dit altijd op een of andere manier door u betaald en wij doen daar niet aan mee, omdat naar onze mening u bij ons op kantoor langskomt om een notariële dienst af te nemen en niet voor andere zaken.


Een lager tarief kan voorkomen als maar een gedeelte van de normale werkzaamheden hoeft te worden uitgevoerd. Als voorbeeld van een situatie waarbij een tarief hoger kan uitvallen, noemen we het praktijkvoorbeeld van een nalatenschap, waarbij een van de erfgenamen onverwacht overleed. Deze erfgenaam had ook weer tien erfgenamen. Om de eerste nalatenschap te kunnen afwikkelen, was het noodzakelijk de tweede daarin mee te nemen. U kunt zich voorstellen dat in zo'n geval het tarief aangepast zal moeten worden.